Duyurular

Blog Sayfamız En iyi Google Chrome ile Görüntülenmektedir.
Yeni Makale Eklememiz icin Lütfen support@hitlan.com -E-Mail Atarak Talepte Bulununuz.

1 Ağustos 2012 Çarşamba

Cpanel Nginx Kurulumu


Kurulum için SSH’a bağlanıyoruz.
Kod:
cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller install
Kurulumun sonunda bu hatayi verecektir.
Kod:
access key doesn’t exist create it in
Bu hatayı gidermek için WHM Panelinizden
Main >> Cluster/Remote Access >> Setup Remote Access Key
Then click Generate New Key yapmanız gerekmektedir.
Tekrar bu komutu çalıştırınız..
Kod:
/nginxinstaller install
Belli bir süre çalıştırdıktan sonra kurulumun sonunda
****************************** ***********
çalıştırılması gereken komut
****************************** ***********
çalıştırılması gereken komutu SSH uyguladıktan sonra
Kod:
Main > Plugins > NginxAdmin
Crontab komutunu uygulamanız gerekmektedir.
Ssh a
Kod:
crontab -e
yazınız.Sonuna aşağıdaki komutu giriniz.
Kod:
0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client
NginxAdmin kaldırmak için ise;
Kod:
cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller uninstall
ve son kez olarak ta;
Ssh a
Kod:
crontab -e
yazınız.Sonuna aşağıdaki komutu siliniz.
Kod:
<strong>0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client </strong>
Aşağıdaki adresten sitenizin adını yazıp Kontrol Edebilirsiniz.

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Welcome to the Nginx Admin installer……Starting Install
Generating vhosts…
Traceback (most recent call last):
File “/scripts/createvhosts.py”, line 2in ?
import yaml
File “/usr/lib/python2.4/site-packages/PyYAML-3.10-py2.4-linux-x86_64.egg/yaml/__init__.py”, line 26
SyntaxError: ‘yield’ not allowed in a ‘try’ block with a ‘finally’ clause
Installing WHM interface
deploying booster rockets
Traceback (most recent call last):
File “/usr/local/src/publicnginx/nginxinstaller2″, line 9,in ?
import createvhosts
File “/usr/local/src/publicnginx/createvhosts.py”, line 2,in ?
import yaml
File “/usr/lib/python2.4/site-packages/PyYAML-3.10-py2.4-linux-x86_64.egg/yaml/__init__.py”, line 26
SyntaxError: ‘yield’ not allowed in a ‘try’ block with a ‘finally’ clause
Bu şekilde bir hata alırsanız Python Kurulumu yapmamız gerek Kolay iş
?
1
2
3
4
5
6
7
cd /usr/local/src
wget http://python.org/ftp/python/2.5.6/Python-2.5.6.tgz
tar -zxvf Python-2.5.6.tgz
cd Python-2.5.6
./configure
make
make install
Tekrar kuruluma başlatın kuracaktır
?
1
2
cd /usr/local/src/publicnginx
./nginxinstaller install

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder